SV Mussel investeert in duurzaamheid

Nadat er allerlei mails en publicaties rondom Duurzaamheid bij SV Mussel binnenkwamen besloot het bestuur om zich hierin verder te gaan verdiepen. Via allerlei contacten werd er op de mogelijkheid gewezen dat er voor Duurzaamheid projecten waarschijnlijk wel subsidie mogelijkheden waren. Om voor subsidie in aanmerking te komen werd er eerst een Project beschrijving geschreven. Projectomschrijving Subsidieaanvraag Zonnepanelen-LED verlichting.

Dit klinkt vrij simpel, maar er gaat nog wel tijd zitten in het verwoorden van een project. De subsidieaanvraag werd na voltooiing in december 2019 opgestuurd naar potentiële subsidie verstrekkers. Daarnaast heeft de overheid een subsidiepot Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (SBOS). En is er BTW teruggaaf voor Zonnepanelen.

Besloten werd om de volgende mogelijke subsidieverstrekkers aan te schrijven:

Leader
Leader is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op samenwerking in de regio en zich met name richt op de minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achter blijven in de economische ontwikkeling. In Oost-Groningen is gekozen om in te zetten op economie, leefbaarheid en toerisme.

Rabo Bank
De Rabobank staat erom bekend maatschappelijk betrokken te zijn in de regio.

Stichting Wildervank Fonds
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten op het gebied van de sport en andere activiteiten van ideële aard, alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking gericht op de regio Wildervank, Veendam, Stadskanaal, Beilen en Bellingwolde, alles in de ruimste zin des woords”.

Na de nodige administratieve afhandelingen en na het verstrekken van de nodige informatie besloten deze subsidieverstrekkers positief over de aanvraag van SV Mussel.

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om verschillende offertes te krijgen voor LED verlichting en Zonnepanelen.

Wij vonden in SportStroom en Buist Solar Technologie de in onze ogen juiste partners om een en ander uit te voeren.

Nadat het project gerealiseerd was in september 2020 en we geconfronteerd werden met een droge zomer met als gevolg dat het trainingsveld en jeugdveld verdroogd en geel erbij lagen, besloot het bestuur om een offerte aan te vragen voor een beregeningsinstallatie voor deze velden.

Het voordeel daarvan was en is dat er geen oppervlakte water meer uit de Mussel A gepompt hoeft te worden en de gemeente geen rekening meer hoeft te houden met deze locatie. En er was al een pomp aanwezig omdat op het Hoofdveld al een beregening installatie aanwezig was. Bovendien konden we voor deze investering via voornoemd SBOS subsidie krijgen omdat de totale investering in 2020 gedaan boven de 25000 euro kwam. Dit werd doorgerekend en vervolgens werd aan AQuaco opdracht gegeven om een beregening installatie in de velden te leggen.

En toen was in oktober 2020 plotseling het voetbal weer afgelopen omdat Corona weer uitbrak. Het bestuur had al vrij snel in de gaten dat de periode van niet-voetballen wel eens de hele winter kon gaan duren. Daarom werd het plan opgevat om de kantine te Renoveren. Met name de vloer in de kantine was erg slecht aan het worden en er was altijd veel condens in het gebouw. Uit een Energie Besparing Advies van SportStroom, door het bestuur aangevraagd, kwam naar voren dat de vloer slecht was en een Energie vreter. Het Advies werd opgestuurd naar Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon met het verzoek of zij iets konden betekenen qua subsidie. Omdat deze Stichting ook nut en noodzaak zagen werd een subsidie van € 10.000 toegezegd.

Mits een en ander ook met de nodige vrijwilligers werd uitgevoerd. En zo werd begin December 2020 de eerste hand gelegd aan het slopen van de houten vloer en de verouderde Bar in de kantine. In januari ging een delegatie van het bestuur naar de Belgische grens om daar bij een bedrijf te kijken naar een nieuwe Bar van steigerhout. Omdat er de nodige twijfels waren werd er verder gekeken en werd er uiteindelijk een Bar in Groningen besteld. Ondertussen waren een groot aantal vrijwilligers bezig om de vloer te verwijderen, zand af te graven en voorbereidingen te treffen voor het leggen van een nieuwe vloer. Best wel een klus, die nu even in een paar zinnen wordt verteld, maar begin Mei 2021 was ook dit voltooid. De nieuwe gietvloer is mooi geworden en de Steigerhouten Bar staat mooi. Daarnaast werd alles van een nieuwe verflaag voorzien en werden er ventilatieroosters in de ramen gezet.

Tja, wat bleef er nog over….
De toilet – unit renoveren. Dit zou met z’n allen worden aangepakt zo was de afspraak binnen het bestuur. Maar de inspanningen die gedaan waren bleken toch wat veel te worden. Daarom werd besloten om naast het nodige vrijwilligerswerk dat gedaan moest worden te kijken naar professionele hulp. Installatiebedrijf Cor Roelfsema wilde meehelpen evenals Leffers Bouw en Transport. Zonder deze deskundige hulp was het een hele uitdaging geworden. Maar het eind is nu in zicht (augustus 2021) en het resultaat mag er zijn.

Met dank aan alle Sponsors, Vrijwilligers, Subsidieverstrekkers en iedereen die ik vergeten ben om hier te benoemen.

Namens het bestuur,

Meeme Wubs
Voorzitter SV Mussel.