Lidmaatschap

Lid worden

Lijkt je voetballen leuk en je wilt vrijblijvend en kosteloos meedoen met een tweetal trainingen dan kan dat bij SV Mussel !

Als je dan kiest voor een lidmaatschap dan kun je je aanmelden bij de ledenadministratie:

Lars Hemmes
06-46519679
ledenadministratie@svmussel.nl

Je krijgt dan een aanmeldingsformulier.

Als je deze hebt ingevuld en ondertekend stuur je het formulier, samen met een digitale pasfoto, weer naar de ledenadministrateur.

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt vanaf 1 januari 2024:

tot 16 jaar € 30,00

van 16-19 jaar € 36,00

vanaf 19 jaar € 44,50

Bovenstaande bedragen worden per kwartaal automatisch geïncasseerd.

Wasgeld en kledingfonds

Alle leden ( jeugd en senioren ) betalen het wasgeld ( van het wedstrijdtenue die je aangeboden krijgt door SV Mussel ) middels automatische incasso. Dit gebeurt gelijktijdig bij het incasseren van de contributie. Dus ook per kwartaal.

Het wassen wordt gedaan door vaste wasvrouwen die aangesteld zijn door de club.

De bedragen rondom het wasgeld zijn in 2024:

Voor alle spelers die in de jeugdteams uitkomen € 6,00

Voor alle spelers die in de seniorenteams uitkomen € 6,25

Kledingfonds :

Bij SV Mussel werken we met een kledingfonds.

Dit houdt in dat iedereen tegen vergoeding een trainingspak van SV Mussel kan aanschaffen.

Een speler van de senioren krijgen het trainingspak in bruikleen tegen een vergoeding van €5,00 per kwartaal.

Afmelden en verhuizen

Wil je je afmelden als lid, of wil je een verhuisbericht doorgeven? Dan moet dit ook via de ledenadministratie. Stuur een e-mail naar ledenadministratie@svmussel.nl met je wijziging of afmelding.