BAM

De BAM(Beheer Algemene Middelen) is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, de eventuele verbouwingen en renovaties van het sportpark, daar waar dit buiten het werk van de gemeente valt.

Algemene leden:
Dirk Hidding
06-21254226
dirkhidding@svmussel.nl

Rick Luikens

Rick Osnabrugge

Jannes Leffers

Klaas Luinstra

Erwin Wijnholds